Luty

 

Słowo na miesiąc: List do Rzymian 4.

 

5.02

 

Z nasłuchu:

 • Wierz i nie zbaczaj z mojej ścieżki

 • Ufajcie. Ci, którzy zaufali Panu, otrzymują skrzydła jak orły. Idą bez znużenia

 

 

 

Styczeń

 

22.01

 

Dzieje Apostolskie 10.

 

Z nasłuchu:

 • Ja chcę, ab wasze usta były moimi ustami, aby wasze dłonie były moimi dłońmi, wasze nogi moimi nogami. Odwagi! Ja was poprowadzę. Zwyciężyłem świat, piekło i szatana.
 • Obraz kury patrzącej pod nogi na ziemię. Nie bądź kura, rozłóż skrzydła, bądź jak orzeł.
 • Idźcie. Nie bójcie się. Czyńcie uczniów. 

 

 

15.01

 

Adoracja: J 10, 1-15

 

 

 

 

Grudzień

 

Słowo na miesiąc: List do Rzymian 3.

 

4.12

 

Z nasłuchu:

 • Flp 3,12-16

 • Idźcie głębiej...

 • Jezus obecny przy nas ze swoją Matką

 

 

11.12

 

Z nasłuchu:

 • Pan jest z nami, w tym miejscu, na tej modlitwie: Kocham Was, mówi Pan.

 • Ja was zawezwałem, Ja was umacniam, daję Wam mocne skrzydła, będziecie szybować, jak orły, tylko podążajcie za Mną i w Moim kierunku. To Ja was uczynię wspólnotą i nauczę wszystkiego.

 • Obraz: kwiat uginał się pod wpływem wiatru w różne strony, roztaczając zapachy – "Nie dam Ci się złamać".

 • Obraz: głowa, okolice uszu – Pan daje dar otwartych uszu na Jego głos.

 • Uwolniłem was, wyswobodziłem was. Nie jesteście niewolnikami, ale synami. Powołałem was, abyście szli i owoc przynosili. Ja was wybrałem nie wy Mnie. Słuchajcie mnie, bądźcie... Oczekuję od was pełnej gotowości.